ثبت آگهی رایگان

تعرفه تبلیغات

آگهی 1 ماهه نقره ای
30 روز نمایش در سایت
رایگان
آگهی 1 ماهه طلایی
30 روز نمایش در صفحه اول سایت + نمایش بالاتر از آگهی های رایگان + قابلیت نردبان رایگان و نامحدود + لینک وب سایت
75,000 تومان
آگهی 3 ماهه طلایی
90 روز نمایش در صفحه اول سایت + نمایش بالاتر از آگهی های رایگان + قابلیت نردبان رایگان و نامحدود + لینک وب سایت
150,000 تومان
آگهی 6 ماهه طلایی
180 روز نمایش در صفحه اول سایت + نمایش بالاتر از آگهی های رایگان + قابلیت نردبان رایگان و نامحدود + لینک وب سایت
200,000 تومان
آگهی 1 ساله طلایی
365 روز نمایش در صفحه اول سایت + نمایش بالاتر از آگهی های رایگان + قابلیت نردبان رایگان و نامحدود + لینک وب سایت
300,000 تومان