ثبت آگهی رایگان

تعرفه تبلیغات

1 ماه نقره ای
1 ماه نمایش آگهی در سایت
رایگان
1 ماه طلایی
1 ماه نمایش در صفحه اول سایت + نمایش بالاتر از سایر آگهی ها + قابلیت نردبان مجانی + لینک سایت
50,000 تومان
3 ماه طلایی
3 ماه نمایش در صفحه اول سایت + نمایش بالاتر از سایر آگهی ها + قابلیت نردبان مجانی + لینک سایت
75,000 تومان
6 ماه طلایی
6 ماه نمایش در صفحه اول سایت + نمایش بالاتر از سایر آگهی ها + قابلیت نردبان مجانی + لینک سایت
100,000 تومان
1 سال طلایی
1 سال نمایش در صفحه اول سایت + نمایش بالاتر از سایر آگهی ها + قابلیت نردبان مجانی + لینک سایت
125,000 تومان