ثبت آگهی رایگان

تعرفه تبلیغات

1 ماه نقره ای
1 ماه نمایش آگهی در سایت
رایگان
1 ماه طلایی
1 ماه نمایش در صفحه اول سایت + نمایش بالاتر از سایر آگهی ها + قابلیت نردبان مجانی + لینک سایت
19,000 تومان
3 ماه طلایی
3 ماه نمایش در صفحه اول سایت + نمایش بالاتر از سایر آگهی ها + قابلیت نردبان مجانی + لینک سایت
39,000 تومان
6 ماه طلایی
6 ماه نمایش در صفحه اول سایت + نمایش بالاتر از سایر آگهی ها + قابلیت نردبان مجانی + لینک سایت
59,000 تومان
9 ماه طلایی
9 ماه نمایش در صفحه اول سایت + نمایش بالاتر از سایر آگهی ها + قابلیت نردبان مجانی + لینک سایت
79,000 تومان
1 سال طلایی
1 سال نمایش در صفحه اول سایت + نمایش بالاتر از سایر آگهی ها + قابلیت نردبان مجانی + لینک سایت
99,000 تومان