ثبت آگهی رایگان

اظهارنامه مالیاتی اصفهان، مشاور مالیاتی اصفهان

اظهارنامه مالیاتی اصفهان، مشاور مالیاتی اصفهان

- تهیه اظهارنامه ها و دفاتر مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقیقی، (اظهارنامه های مالیاتی و دفاترقانونی ، پرونده ها و مسائل مالیاتی، تدارک مواجهات با سازمان دارایی، تنظیم لوایح دفاع، اقدامات اجتناب و کاهش اصل و جرائم مالیاتی)

- مشاوره مالیاتی و مالی

- مشاوره و پیگیری پرونده های اشخاص حقوقی با طرفیت سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی، اداره کار و ...

- تـهیه صورت های مالی و تراز های مالی ( جهت امور داخلی شرکت، ارائه به بانک یا ...)

- امور مربوط به گزارشات فصلی ماده 169 ق.م.م و اظهارنامه های ارزش افزوده

- و مشاوره در زمینه های مختلف حسابرسی، حسابداری و ...

لطفا توجه فرمایید:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.

آگهی های مرتبط