ثبت آگهی رایگان

فروش ترانس جریان (سی تی) و ترانس ولتاژ (پی تی)

تامین انواع ترانس های اندازه گیری فشار متوسط و فشار ضعیف شامل ترانس جریان (سی تی) و ترانس های ولتاژ (پی تی) از سازنده های مورد تایید توانیر، وزارت نفت و شرکت های توزیع

همکاری با مجموعه های الکترومبدل آرمان (اما)، مگ الکتریک (مگ)، نیرو ترانس (نیرو)، الکترو پژواک (رضا ترانس ورک)، نوین هریس پویا (هریس)


ترانس های جریان (CT)

ترانس جریان 6.6، 12، 24 و 36 کیلوولت داخلی با نسبت تبدیل های

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 0.5، 5/100 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 1، 5/100 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 0.5، 5/150 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 1، 5/150 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 0.5، 5/200 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 1، 5/200 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 0.5، 5/250 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 1، 5/250 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 0.5، 5/300 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 1، 5/350 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 0.5، 5/400 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 1، 5/400 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 0.5، 5/500 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 1، 5/500 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 0.5، 5/600 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 1، 5/600 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 0.5، 5/800 آمپر

ترانس جریان 400 ولت، کلاس 1، 5/800 آمپر

ترانس جریان 24 کیلوولت، 5/15 و 5/5/15 آمپر، کلاس 0.5FS10، 5P10

ترانس جریان 24 کیلوولت، 5/20 و 5/5/20 آمپر، کلاس 0.5FS10، 5P10

ترانس جریان 24 کیلوولت، 5/25 و 5/5/25 آمپر، قابلیت کلاس 0.5FS10، 5P10

ترانس جریان 24 کیلوولت، 5/30 و 5/5/30 آمپر، قابلیت کلاس 0.5FS10، 5P10

ترانس جریان 24 کیلوولت، 5/40 و 5/5/40 آمپر، کلاس 0.5FS10، 5P10

ترانس جریان 24 کیلوولت، 5/50 و 5/5/50 آمپر، کلاس 0.5FS10، 5P10

ترانس جریان 24 کیلوولت، 5/75 و 5/5/75 آمپر، قابلیت کلاس 0.5FS10، 5P10

ترانس جریان 24 کیلوولت، 5/100 و 5/5/100 آمپر، کلاس 0.5FS10، 5P10

ترانس جریان 24 کیلوولت، 5/150 و 5/5/150 آمپر، کلاس 0.5FS10، 5P10

لطفا توجه فرمایید:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.

آگهی های مرتبط