ثبت آگهی رایگان

کالریمتر روبشی تفاضلی، DSC

کالریمتر روبشی تفاضلی و یا افتراقی DSC دستگاهی است که برای اندازه‌گیری اختلاف جریان گرما در یک نمونه و یک ماده مرجع به عنوان تابعی از دما یا زمان استفاده می‌شود. معمولاً در زمینه های مختلفی مانند شیمی، علم مواد و داروسازی برای مطالعه خواص حرارتی مواد مانند نقطه ذوب، تبلور و دمای انتقال شیشه ای استفاده می شود

DSC قابلیت اندازه گیری پارامترهای زیر را دارد:

1- نقطه ذوب (Melting Point): دمایی که ماده در آن از حالت جامد به حالت مایع تبدیل می‌شود

2- نقطه برگشت به حالت جامد (Crystallization Temperature): دمایی که ماده در آن از حالت مایع به حالت جامد تبدیل می‌شود

3- دمای گذار شیشه ای (Glass Transition Temperature): دمایی که در آن ماده از حالت زجاجی به حالت لجنی تبدیل می‌شود

4- حرارت واکنش (Heat of Reaction): مقدار حرارتی که در هنگام واکنش‌های شیمیایی یا فیزیکی تولید می‌شود یا جذب می‌شود

5- خواص حرارتی (Thermal Properties): شامل اندازه‌گیری گرمای نسوز، گرمای نسوز نسبی، و گرمای نسوز واحد

6. زمان اکسیداسیون القایی و یا تست پایداری حرارتی OIT ویا تست زمان القای اکسایش

دامنه حرارتی: 170- تا 1500 درجه سانتیگراد (در چندین مدل)

رزولوشن اندازه گیری دما: 0.01 سانتیگراد

دامنه اندازه گیری 200- تا 200+ میلی وات

رزولوشن اندازه گیری 1 میکرو وات

سیستم سرمایش: هوای فشرده، نیتروژن مایع، مکانیکال کولر

اتمسفر آزمون: استاتیک، دینامیک، اینرت

به منظور اطلاعات بیشتر با کارشناسان بخش فروش تماس حاصل نماید

توجه:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.