ثبت آگهی رایگان

فروش دستگاه‌ های آنالیز حرارتی DSC ،TGA ،DIL ،STA

فروش دستگاه های آنالیز حرارتی شرکت نچ آلمان NETZSCH از قبیل:

دیلاتومتر - Dilatometer - Dil

کالریمتر روبشی تفاضلی - Differential Scanning Calorimeter - DSC

توزین حرارتی - Thermogravimeter - TGA

آنالیز حرارتی همزمان Simultaneous Thermal Analyzer - STA (TGA/DSC - TGA/DTA)

آنالیز مکانیکی دینامیکی - DMTA

آنالیز ترمومکانیکی - TMA

گرماسنج ماژولار - MMC

هدایت حرارتی - LFA ،TCT

هدایت الکتریکی - Seebeck Coefficient

رئولوژی - Rheology

آنالیز گازها - EGA

آنالیز نسوزها - Refractory Testing

توجه:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.