ثبت آگهی رایگان

نمک و خواص آن

توجه:
این آگهی منقضی شده و فاقد اعتبار است.

از جهت علمی، نمک از کاتیون های مثبت و آنیون های منفی تشکیل شده، قابل ذکر است که نمک نهایی خنثی بوده و هیچ گونه بار مثبت یا منفی ندارد. معمولاً در واکنش های شیمیایی مختلف، نمک به عنوان یک فراورده فرعی تولید می شود :

از واکنش اسید با اکسید فلز، نمک و آب تشکیل می شود.

از واکنش باز با اسید، نمک و آب تشکیل می شود.

از واکنش فلز با اسید، نمک و هیدروژن تشکیل می شود.

از واکنش اسید با کربنات ها، نمک، آب و دی اکسید کربن تشکیل می شود.

در زندگی روزمره زمانی که صحبت از نمک می شود، منظورمان نمک آشپزخانه است. نمک در گذشته بسیار ارزش داشت، به طوری که به سربازان به عنوان حقوق، نمک پرداخت می کردند.

شایان ذکر است که بسیاری از نمک ها سمی هستند و نمی توان از آنها مصرف خوراکی نمود.

خواص نمک ها


نمک ها دارای اجزای یونی می باشند که ایجاد بلور می کنند. معمولاً در آب حل می شوند.نمک ها نقطه ذوب بالایی دارند و درجه سختی و قابلیت تراکم آنها کم است. اگر نمک ذوب شود یا در آب حل شود، هادی جریان الکتریسیته خواهد بود.

معمولاً نام نمک را بر حسب اجزای تشکیل دهنده آن می گذارند. جزء کاتیونی که غالباً نام یون فلز است به دنبال نام اجزای آنیونی می آید. بنابراین ابتدا نام آنیون و سپس نام کاتیون می آید

توجه:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.

آگهی های مرتبط