ثبت آگهی رایگان

کارشناس رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان

توجه:
این آگهی منقضی شده و فاقد اعتبار است.

برآورد هزینه های ساختمانی

ارزیابی ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری

تعیین میزان خسارت و علت خسارت

تعدیل و اجاره بها و اجرت المثل

تشخیص حسن انجام کارها و طرح های ساختمانی

ارزیابی زمینهای غیرکشاورزی

متره و برآورد ساختمان و تعیین میزان پیشرفت کار و اجرت المثل کارهای ساختمانی


ارزیابی املاک توسط کارشناس رسمی دادگستری

ارزیابی ملک تجاری

کارشناس رسمی دادگستری ساختمان

کارشناس رسمی دادگستری راه و ساختمان تهران

مطالبه خسارت بر اساس تامین دلیل

توجه:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.

آگهی های مرتبط