ثبت آگهی رایگان

فروش انواع رله Selco سلکو دانمارک

توجه:
این آگهی منقضی شده و فاقد اعتبار است.

شرکت برق و صنعت شاهین نمونه ای از محصولات خود را به شرح زیر معرفی می نماید:

رله سلکو- T2000 رله سنکرون

رله Selco

رله حفاظتی Selco

رله اتصال کوتاه Selco

رله جریانی Selco

رله ولتاژی Selco

رله فرکانسی Selco

رله کنترل فاز Selco

رله کنترل جریان Selco

رله کنترل فرکانس Selco

رله کنترل ولتاژ Selco

پتانسیومتر Selco

پتانسیومتر E7800

پتانسیومتر E7800.0640

پتانسیومتر E700.0680

سنکروچک Selco

سنکروسکوپ Selco

رله توانی Selco

رله Power شرکت Selco

رله ریورس پاور Selco

رله معکوس توان Selco

رله T2000

رلهT5000

سنکروسکوپ M8100

سنکروسکوپM8100.0080

سنکروسکوپM81

رله T2000

رله T2200

رله اضافه جریان Selco

رله اضافه ولتاژ Selco

رله اضافه توان Selco

رله اضافه فرکانس Selco

رله اضافه فاز Selco

رله Over current

رلهover voltage

رلهunder voltage

رلهunder current

رلهT2200.0030

رلهT5000.0020

رله موازی سازی

رله پاراللینگ

رله Paraleling

پتانسیومتر Motorized

پتانسیومترE7800-23-00

Motorized potentiometer

پتانسیومترE7800-23-04

سنکروسکوپ M8100-36-00

رله T2000-24-00

رله T2200-06-00

رله T5000-02-00

سینکرونایزر Selco

رله سنکرون Selco

رله سنکرونایزر T4500.0010

کنترلر ژنراتور Selco

کنترلر موتور Selco

کنترلر دیزل ژنراتور Selco

کنترلر ژنراتور Flexgen

کنترلر ژنراتور 380V

کنترلر ژنراتور 230V

کنترلر ژنراتور C6500

کنترلر ژنراتور C6200

پتانسیومتر E700.24-03

رله T2000.0020

رله T3300.01

رله Under & over voltage

رله under & over current

رله under & over frequency

رلهT3300.01

رلهt4500

پتانسیومتر E7800.0710

انواع Arc detector

رله ICE فرانسه

ترانسفورماتور Arteche

ترانس جریان Arteche

ترانس ولتاژ Arteche

پتانسیومتر E78000.0740

پتانسیومترE7800-24-03

پتانسیومتر10 Turn

پتانسیومتر500 ohm

پتانسیومتر200 ohm

پتانسیومتر0.9-6 vpm

رله T2300

رله T2500

رله T2800

رله T2800.0010

شرکت برق و صنعت شاهین

توجه:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.

آگهی های مرتبط