ثبت آگهی رایگان

آموزش خدمات برنامه ریزی و کنترل پروژه برای ورود به بازار کار در مشهد

توجه:
این آگهی منقضی شده و فاقد اعتبار است.

سید رضا علمدار مدرس و مشاور کنترل پروژه و پیاده سازی PMO در سازمان های پروژه محور

کارشناس:مهندسی صنایع – برنامه ریزی و تحلیل سیستمها

دانشجوی کارشنایی ارشد مدیریت

دارای مدرک بین المللی (QAL)مدیرت پروژه پیشرفته

دارای 18 سال سابقه اجرایی در برنامه ریزی و نظارت پروژه های صنعتی و عمرانی


تهیه منشور / شناسنامه پروژه ها

تهیه ساختار شکست کار WBS

تهیه برنامه زمانبندی کلی / سطح 1 پروژه با نرم افزار MS Project

تهیه و تدوین برنامه زمانبندی تفصیلی پروژه

تهیه نمودارهای پیشرفت زمانی / کار / ریالی طبق اهمیت فعالیتها

تهیه بودجه بندی پروژه و برنامه تدارکات و خریدهای عمده پروژه

تهیه برنامه عملیاتی ماهیانه و هفتگی کارگاه

تهیه برنامه جبرانی کارهای دارای تأخیر

ارائه فعالیتهای آتی و برنامه تأمین منابع و نیروی انسانی مورد نیاز

تهیه و تدوین فرم ها و فرمت های گزارش گیری / گزارش دهی

تهیه گزارشات مدیریتی / روزانه / هفتگی / ماهیانه

بازنگری برنامه زمانبندی در صورت نیاز

کنترل پیشرفت کار و ارزیابی پروژه

تهیه گزارشات بر مبنای سیستم مدیریت ارزش کسب شده EVMS

ارائه و برگزاری جلسات

مدیریت مستندات پروژه

تهیه بانک اطلاعات صورت وضعیت پیمانکاران

تهیه بانک اطلاعاتی صورتجلسات

ایجاد بانک اطلاعاتی قراردادها و صورت وضعیت ها

ایجاد بانک اطلاعاتی مکاتبات

تهیه بانک تصاویر

توجه:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.

آگهی های مرتبط