ثبت آگهی رایگان

آگهی دعوت به همکاری

توجه:
این آگهی منقضی شده و فاقد اعتبار است.

شما نخستین میلیونر خودساخته خانواده خود خواهید بود.

شما به طور فعال، میتوانید

در دو بخش مدیر فروش یا مربی آموزش و پشتیبانی خدمات استثنائی را به افراد مشخص ارائه کرده و به جزء تاثیرگذاری از محیط تیمیِ مترقی ما تبدیل شوید.

مدیریت کسب و کار نوین

مدیریت و هماهنگی برنامه ها

همکاری برای اتمام کار با آموزش ساده

شرکت در جلسات آموزش مجازی رایگان

فراهم نمودن آموزش رایگان و تخصصی

وجود چندین پشتیبان خبره در کنار شما

ایجادکننده زمینه رشد و استقلال مالی

پاداش و مزایای اقامتی تفریحی

برای آنکه فرد مناسبی جهت برخورداری از این موقعیت شغلی باشید،باید فردی هدفمند باشید

سابقه کار مهم نیست، علاقه و تعهد برای ما اهمیت دارد

توجه:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.