ثبت آگهی رایگان

پرورش اردک مکانیزه صادراتی

توجه:
این آگهی منقضی شده و فاقد اعتبار است.

دفتر گروه مهندسین مشاوره طیور کشاورزی MR.ZID

تولید. تکثیر. اصلا ح نژاد در راستای تولید پایدار

اجرا ی پروژ ه صنعتی مادری گوشتی. تخم گذار

غاز. مولد.مسکوی.اردک پکنی با روش سازماندهی

بومی جوجه اردک پکنی. جوجه غاز و تخم نطفه دار یکروزه 20روزه

کنترل ورودی و خروجی مالی در جهت توجیهی طر حهای بزرگ کوچک

توام با استخر. شالیزار. با روش بیولوژیکی مبارزه با آفات کشاورزی

تحت ضمانت شرکت تلفات یا هرگونه بیماری

مجاز به اجرای پروژه در خارج از کشور

داری زیرمجموعه در استانهای کشور

خارج از کشور استانبول. ترکمنستان

توجه:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.

آگهی های مرتبط