ثبت آگهی رایگان

نرم افزار قیمت تمام شده محصولات دام سنگین مدیران

توجه:
این آگهی منقضی شده و فاقد اعتبار است.

نرم افزار قیمت تمام شده مدیران تنها نرم افزار قیمت تمام شده محصولات دامی می باشد که کاملا با استاندار 26 کشاورزی منطبق بوده و با سرعت بالا می تواند علاوه بر محاسبه بهای تمام شده نقاط ضعف و مشکلات گله را به صورت دقیق نمایش دهد.همچنین محاسبه دارایی تولید، استهلاک، مواد( کار - مواد - سربار) و دهها آیتم دیگر را به صورت اتوماتیک انجام می دهد.

نرم افزار قیمت تمام شده مدیران عملکرد بخش تولید را به ریال تبدیل و بار ریالی عملکرد یک دامداری را طی یک دوره مشخص با اعداد و ارقام بیان می کند. در حقیقت نرم افزار بهای تمام شده این امکان را برای کاربران فراهم آورده تا با محاسبه بهای کلیه محصولات دامداری با توجه به عملیات ثبت شده در بخش تولید و صورت هزینه های انجام شده طی دوره، به تصمیم گیری های مدیریتی کمک نماید.

روند راه اندازی و استفاده از سیستم با استقرار دامها با قیمت اولیه شروع می شود. لازم به ذکر است عملیات استقرار تنها یک بار صورت می گیرد و پس از آن کاربر در هر بازه زمانی دلخواه (مثلا یک ماهه، فصلی و 6ماهه و یا سالانه) هزینه های دوره را محاسبه می نماید.

بخش های این سیستم به ترتیب زیراست:

•عملیات

•پشتیبانی و بازیابی اطلاعات:

جهت محاسبه دوره مالی جدید لازم است عملیات ثبت شده در برنامه مدیران به نرم افزار بهای تمام شده دام منتقل شود. بدین منظور لازم است پشتیبانی برنامه دامپرورری را در قسمت پشتیبانی و بازیابی برنامه قیمت تمام شده دامداری بازیابی نمود. در این بخش علاوه بر این امکان پشتیبان گیری و بازیابی از برنامه بهای تمام شده مدیران و ترکیب گله نیز وجود دارد.

•دوره ها:

در این بخش دوره های محاسبه قیمت تمام شده تعریف می شود. دوره می تواند به صورت هفتگی، ماهانه و یا سالانه تعریف شود. تاریخ شروع هر دوره به صورت ثابت یک روز بعد از پایان دوره قبلی خواهد بود. نکته مهم در این بخش عدم امکان حذف دوره بعد از قطعی کردن است.

•ترکیب گله:

در بخش ترکیب گله با استفاده از اطلاعات مدیران در دوره مشخص، وضعیت دام ها برآورد می شود. در واقع ترکیب گله در نرم افزار قیمت تمام شده محصولات دامی جهت محاسبه دام روزهای دوره است و خروجی لازم برای محاسبات را در اختیار کاربر قرار می دهد. بدین منظور بعد از انتخاب آیکون محاسبه، ترکیب گله محاسبه می شود. در صورت خطا و عدم تطابق دام در قیمت تمام شده و برنامه مدیریت گاوداری ، دام مشخص و امکان بررسی پرونده دام تطابق نیافته قابل رویت می باشد. همچنین راه حل برای حل مشکل را هم پیشنهاد کرده، تا کاربر با سرعت بیشتری در صدد برطرف کردن مشکل برآید. علاوه براین امکان خروجی از ترکیب گله به صورت اکسل نیز وجود دارد.

•ورودی و خروجی مقادیر:

در این بخش لازم است کاربر قیمت دام های حذفی، دام های خریداری شده و یا انتقالی، ارزش منصفانه، هزینه های مواد، دستمز و سربار گروه های دامی در دوره و همچنین تناژ شیر را ثبت نماید. علاوه بر ثبت اطلاعات قیمت در برنامه امکان وارد کردن اطلاعات به صورت اکسل نیز وجود دارد.

در صورت تسهیم هزینه های دوره برای مواد، دستمز و سربار گروه های دامی براساس دامروز، با انتخاب آیکون تسهیم هزینه های دوره، امکان تسهیم هزینه ها بر دو پایه جمع کل هزینه های دوره و یا به تفکیک هزینه ها در دوره بر اساس دامروز وجود دارد. بعد از انتخاب آیکون محاسبه، هزینه های دستمز، مواد و سربار برای هر کدام از گروه های دامی محاسبه می شود.

بعد از انتصاب هزینه ها با استفاده از آیکون مشاهده مقادیر عوامل، امکان مشاهده هزینه های هر دام وجود دارد.


•محاسبه قیمت تمام شده:

این قسمت جهت انتقال اطلاعات دوره و سپس محاسبه قیمت تمام شده قرار دارد. هنگام انتقال اطلاعات دوره، خطاهای پیش بینی شده در سیستم کنترل شده و در صورت اشکال پیغام در صفحه نمایش داده می شود.


•کنترل اطلاعات یک دام:

بخش کنترل اطلاعات یک دام همانطور که از نام آن نیز مشخص است، صرفا امکان بررسی و کنترل وضعیت یک دام در سه بخش مدیریت دامپروری، ترکیب گله و قیمت تمام شده را فراهم می کند.


•نتایج و گزارش ها

•بررسی تغییرات مدیران:

در صورتی که کاربر اطلاعاتی که در دوره قبلی محاسبه شده را دستکاری کرده باشد در این قسمت اطلاعات و تغییرات انجام شده در دوره قبل و دوره فعلی قابل مشاهده است.


•اشکالات دوره:

در این بخش لیست اشکالات ترکیب گله و محاسبه شده در سیستم قابل مشاهده و بررسی است. در صورت وجود اشکال بر روی ردیف مربوطه دابل کلیک کرده تا کلیه اطلاعات مربوط به دام نمایش داده شود.

•دامروزهای دوره:

در این بخش امکان بررسی دامروزها برای تک تک دام ها، گروه های دامی و خلاصه دامروزهای دوره، هزینه کار، ‌مواد و سربار وجود دارد. جهت بررسی دامروز یک دام مشخص، امکان فیلتر کردن براساس سریال دام وجود دارد.در صورت فیلتر کردن براساس سریال کلیه گروه های دامی که در آن بوده و مدت زمان موجود در آن گروه و هزینه های یک روز در آن گروه دامی قابل مشاهده است، علاوه براین امکان فیلتر کردن براساس گروه دامی نیز وجود دارد.

در قسمت خلاصه دامروزهای دوره تعداد دامروزهای گروه دامی و کلیه هزینه های دوره برای گروه های دامی قابل مشاهد است. همچنین امکان چاپ کردن اطلاعات خلاصه دامروزهای دوره و جزئیات دامروزهای دوره وجود دارد.


•مقادیر فرم ها:

تمامی کنترل های لازم محاسبات در این بخش قابل مشاهده است. این قسمت شامل:

•فرم 30 که در واقع به عنوان روکش اصلی سیستم محسوب می شود و کلیه آیتم های مربوط به محاسبات قیمت تمام شده در آن قابل مشاهده است.

•در فرم 31 کلیه هزینه های مربوط به دام های مولد قابل مشاهده است

•فرم 32 هزینه های مربوط به دام غیر مولد را نمایش می دهد.

•بخش سند به عنوان مهمترین بخش این قسمت جهت کنترل اطلاعات و اطمینال از بالانس بودن محاسبات قیمت تمام شده می باشد. در صورت عدم بالانس سند با دو بار کلیک بر روی بخش اختلاف سند امکان مشاهده موردی که باعث اخلاف شده وجود دارد.

نکته: در صورتی که اختلاف کم در این بخش ها وجود داشت به دلیل روند کردن اعداد است و مشکلی نیست و قابل چشم پوشی است.

در صورتی که تمایل دارید بدانید عدد هر کدام از موادی که در بخش فرم ها هست از کدام بخش آمده با کلیک بر روی آن، صفحه ای باز شده و دام های که در این بخش هستند با اطلاعات بیشتر قابل مشاهده و بررسی هستند. با انتخاب هر دام وارد کاردکس دوره دام ها شده و امکان مشاهده جزئیات بیشتر امکان پذیر می باشد.


•کاردکس دوره دام ها:

در این بخش از نرم افزار کلیه موارد محاسباتی برای تک تک دام ها قابل دسترس و مشاهده است. همچنین صورت وضعیت در دوره های قبل را می توانید این بخش مشاهده کرد.البته سیستم به صورت پیش فرض صورت وضعیت را برای دوره آخر قرار داده است. علاوه براین امکان جستجو و فیلتر کردن تا 6 مرحله برای مشاهده صورت وضعیت و ارزش دام ها وجود دارد.

•کاردکس کلی دام ها:

کلیه موارد محاسباتی برای تک تک دام ها در دوره های مختلف در این بخش قابل مشاهده و بررسی است. در صورتی که نیاز دارید جستجوی سریع بر روی دام ها داشته باشید در قسمت فیلتر این امکان برای شما فراهم است.


•خالص ارزش اقتصادی خلق شده:

خالص ارزش اقتصادی خلق شده در واقع جهت بررسی شرایط اوج یا افول دامداری در طی هر دوره می باشد. بدین جهت برای هر دوره (این امکان وجود دارد که برای چند دوره را هم با هم حساب کنید)‌ خالص ارزش اقتصادی محاسبه می شود و امکان مقایسه شرایط نسبت به دوره محاسبه شده قبلی وجود دارد.

• ابزارهای کمکی

•مدیریت کاربران:

در صورتی که نیاز به اضافه کردن کاربر دارید این امکان در قسمت مدیریت کاربران نرم افزار وجود دارد. در این قسمت امکان اضافه کردن، اصلاح کردن و یا حذف کاربر وجود دارد.

•تسهیم هزینه ها:

محاسبه تسهیم هزینه ها به عنوان ابزار کمکی به کاربر برای تسهیم هزینه ها کمک می کند. در این بخش امکان محاسبه هزینه ها براساس مواد مصرفی، کار و سربار وجود دارد. در صورت تغییر هر کدام از موارد هزینه ای برای گروه های دامی را داشته باشیند این امکان وجود دارد. نکته قابل ذکر این است که در این بخش هزینه ها براساس دامروز محاسبه نمی شود.

توجه:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.