ثبت آگهی رایگان

نمایندگی کلید مینیاتوری اشنایدر

توجه:
این آگهی منقضی شده و فاقد اعتبار است.

فروش انواع کلید های مینیاتوری تک پل ، 2پل ، 3پل و 4پل برند اشنایدر

فروش کلید های مینیاتوری از نوع (B,C,D,K(curve برند اشنایدر

کدهای

23009 ،2پل 25آمپر . 23047 ،4پل 63آمپر 30 میلی .

24078 ،2پل 20آمپر . 24326 ، 4پل 32آمپر .

24332 ،2پل 2آمپر .24334 ، 2پل 4آمپر .

24335 ، 2پل 6آمپر .24336 ، 2 پل 10آمپر .

24337 ، 2پل 16آمپر .24340 ، 2پل 32آمپر .

24341 ، 2پل 40آمپر .24345 ، 3پل 2آمپر .

24347 ، 3پل 4آمپر .24348 ، 3پل 6آمپر .

24349 ، 3پل 10آمپر .24350 ، 3پل 16آمپر .

24351 ، 3پل 20آمپر .24352 ،3پل 25آمپر .

24353 ، 3پل 32آمپر .24354 ،3پل 40آمپر .

24355 ،3پل 50آمپر .24356 ،3پل63آمپر .

24367 ، 4پل 40آمپر .24396 ،تک پل 2آمپر .

24398 ،تک پل 4آمپر .24399 ،تک پل 6آمپر .

24401 ،تک پل 10آمپر .24403 ،تک پل 16آمپر .

24404 ، تک پل 20آمپر .24405 ،تک پل 25آمپر .

24406 ، تک پل 32آمپر .24407 ،تک پل 40آمپر .

24409 ، تک پل 63آمپر .A9F74102 ,تک پل 2آمپر . تک پل 4آمپر ،A9F74104 . تک پل 6آمپر ،A9K24106 . تک پل 10آمپر ،A9K24110 .

تک پل 16آمپر ،A9K24116 . تک پل 20آمپر ، A9K24120 . تک پل 25آمپر ،  A9K24125 .

تک پل 32آمپر ،A9K24132 .

3پل 16آمپر A9K24316 .

3پل 20آمپر ، A9K24320.

3پل 25آمپر ، A9K24325 .

3پل 32آمپر ، A9K24332 .

3پل 40آمپر ، A9K24340 .

توجه:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.

آگهی های مرتبط