ثبت آگهی رایگان

تاییدیه استحکام بنا توسط مهندس مهرداد آنی زاده

تاییدیه استحکام بنا توسط مهندس مهرداد آنی زاده

ارایه برگه استحکام بنا جهت : تغییر کاربری مسکونی به اداری

مسکونی به تجاری،اضافه اشکوب،اضافه بنا، بازسازی کلی ساختمان

اخذ پایانکار ساختمان های قدیم ساز

هزیته برگه تاییدیه استحکام بنا جهت موارد فوق با توجه تعداد طبقات

و متراژ زیر بنا از جدول تعرفه خدمات مهندسی سال 1399

نظام مهندسی تعیین و پس از استعلام اصالت برگه استحکام بنا در

دفاتر دولت الکترونیک طبق فیش صادره پرداخت خواهد شد.

هزینه بازدید و گواهی امضاء به عهده ی مالک میباشد.

در مواردی مانند تایید استحکام بنا آپارتمانی ودر بعضی از مناطق تهران که فیش صادر نمی شود هزینه برگه استحکام بنا به صورت توافقی تعیین می شود

هزینه ی تایید استحکام بنا جهت دایر کردن مهد کودک و خانه سالمندان و مدارس غیرانتفاعی توافقی میباشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.

لطفا توجه فرمایید:
آگهی نامه هیچگونه منفعت و مسئولیتی در قبال استفاده شما از وب سایت ندارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر شرایط استفاده از آگهی نامه را مطالعه نمایید.